Upozornění

Každý návštěvník ZOO je povinen po vstupu do areálu se ihned seznámit s Návštěvním řádem a důkladně si přečíst veškeré pokyny nutné k bezpečnému vykonání prohlídky ZOO. Platí přísný zákaz KRMENÍ a KONTAKTU se ZVÍŘATY. Informace u pokladní a prostředky pro první pomoc taktéž.

V celém areálu zoo je zákaz kouření. Zákaz konzumace alkoholických nápojů a vstupu pod vlivem návykových látek.

Zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty. Zákaz vstupu  na koloběžkách a jiných odrazových vozítkách včetně kol.

Opuštění areálu je nevratný krok. Pokud návštěvník opustí areál z jakéhokoliv důvodu, včetně nepříznivého počasí, nebo dokonce díky jakémukoliv porušení návštěvního řádu, nemá nárok v návštěvě pokračovat (ani ve dni návštěvy, ani později) a ani k vrácení vstupného. Návštěvník je povinen mít u sebe platnou vstupenku po celou dobu prohlídky.