Full 1
Vítejte v malé soukromé ZOO Sedlec!
Full 1
Full 2
Full 2
Full 3
Full 3
previous arrow
next arrow

O naší ZOO

Základní informace

ZOO se nachází v příhraniční obci Sedlec u Mikulova. Vznikla v roce 2005 a rozkládá se  přibližně na třech hektarech.
Areál zoo je rozdělen na dvě části A a B. První venkovní expozice v areálu A je soustředěna kolem vybudované přírodní nádrže, osázené lekníny a vodním rostlinstvem, ve kterém volně každý rok hnízdí slípka zelenonohá a přilétají ledňáčci.
V této části se nachází voliéry s exotickým ptactvem, různými savci, primáty, budova terária a zimoviště zvířat.
Najdeme zde i expozici zaměřenou na chov domácích zvířat. Slepice, kačeny, kozy a holuby zde žijí jako na venkovském dvorku. Druhá část zoo, areál B, je koncipován spíše volněji s venkovními výběhy – ohradami a chovnými zařízeními, rozmístěnými kolem vybudovaného systému tůněk a mokřadů, osázených na březích dřevinami imitujícími lužní porost.

Najdete nás snadno

Najdete nás v jižní části malé jihomoravské vinařské obce Sedlec.
ZOO je dostupná pěšky z centra obce Sedlec – řiďte se navigačními cedulemi.
Pokud přijedete autem ze směru od Mikulova, pak sledujte dopravní značení hned u vjezdu do Sedlece, které vás navede na oficiální parkoviště ZOO. Obdobně je tomu ze směru od Valtic – za železničním přejezdem zbystřete a sledujte navigační systém. Budete navedeni na druhé oficiální parkoviště ZOO z tohoto směru.
Z obou parkovišť se krátkou procházkou dostanete pěšky ke hlavní bráně a pokladně ZOO.
Kromě mnoha druhů zvířat vám u nás nabídneme také občerstvení a možnost odpočinku.

Dbáme na ochranu přírody


ZOO Sedlec protéká potok Včelínek a v severním areálu ZOO se nachází vodní nádrž, která je útočištěm mnoha druhů vodních a pobřežní rostlin a samozřejmě i živočichů od vodního ptactva až po rybky a obojživelníky.

Naučte se něco nového!

V naší ZOO si můžete vybrat z mnoha různých edukativních programů.

Připravili jsme edukační programy s rozličnou tématikou pro školní skupiny různého věku, děti, dospělé i celé rodiny.

V ZOO také v sezóně pořádáme různé zábavné akce pro děti i celé rodiny. Jako příklad uvádíme akci s názvem „Malování v ZOO“

Zkrátka nudit se u nás určitě nebudete!

Z historie ZOO