uzitecne_informace-1


Otevírací doba

ZOO je z důvodu chladného počasí od 20. října 2023 uzavřena. Případné změny sledujte na Facebooku ZOO Sedlec Faunapark

Vstupné

  • děti do 2 let zdarma • děti 70,– Kč • dospělí 120,– Kč
  • osoby  ZTP/P a doprovod zajištující mobilitu návštěvníka upoutaného na invalidní vozík zdarma
  • doprovod školy:  za každých 10 dětí 1 dospělý zdarma
schematická mapka

Návštěvní řád

Každý návštěvník ZOO je povinen po vstupu do areálu se ihned seznámit s Návštěvním řádem a důkladně si přečíst veškeré pokyny nutné k bezpečnému vykonání prohlídky ZOO. Platí přísný zákaz KRMENÍ a KONTAKTU se ZVÍŘATY.  Informace u pokladní a prostředky pro první pomoc taktéž.

V celém areálu zoo je zákaz kouření. Zákaz konzumace alkoholických nápojů a vstupu pod vlivem návykových látek.

Zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty. Zákaz vstupu  na koloběžkách a jiných odrazových vozítkách včetně kol.

Opuštění areálu je nevratný krok. Pokud návštěvník opustí areál z jakéhokoliv důvodu, včetně nepříznivého počasí, nebo dokonce díky jakémukoliv porušení návštěvního řádu, nemá nárok v návštěvě pokračovat (ani ve dni návštěvy, ani později) a ani k vrácení vstupného. Návštěvník je povinen mít u sebe platnou vstupenku po celou dobu prohlídky.