uzitecne_informace-1


Otevírací doba

ZOO bude letos otevřena sezónně od 1. května do 30. října, otvírací doba je od 9.00  do 17.00. 
Případné prodloužení doby otevření bude sděleno vždy dopředu zde na webu nebo Facebooku ZOO Sedlec Faunapark

Vstupné

  • děti do 2 let zdarma • děti 50,– Kč • dospělí 100,– Kč
  • osoby  ZTP/P a doprovod zajištující mobilitu návštěvníka upoutaného na invalidní vozík zdarma
  • doprovod školy:  za každých 10 dětí 1 dospělý zdarma
schematická mapka

Návštěvní řád

Každý návštěvník ZOO je povinen po vstupu do areálu se ihned seznámit s Návštěvním řádem a důkladně si přečíst veškeré pokyny nutné k bezpečnému vykonání prohlídky ZOO. Platí přísný zákaz KRMENÍ a KONTAKTU se ZVÍŘATY.  Informace u pokladní a prostředky pro první pomoc taktéž.

V celém areálu zoo je zákaz kouření. Zákaz konzumace alkoholických nápojů a vstupu pod vlivem návykových látek.

Zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty. Zákaz vstupu  na koloběžkách a jiných odrazových vozítkách včetně kol.

Opuštění areálu je nevratný krok. Pokud návštěvník opustí areál z jakéhokoliv důvodu, včetně nepříznivého počasí, nebo dokonce díky jakémukoliv porušení návštěvního řádu, nemá nárok v návštěvě pokračovat (ani ve dni návštěvy, ani později) a ani k vrácení vstupného. Návštěvník je povinen mít u sebe platnou vstupenku po celou dobu prohlídky.