uzitecne_informace-1


Otevírací doba

ZOO je od 29. března 2024 otevřena pro veřejnost v čase 9:00 – 17:00 hod.

Případné změny sledujte na Facebooku ZOO Sedlec Faunapark

Vstupné

  • děti do 2 let zdarma
  • děti 3-17 let 120 Kč
  • dospělí 180 Kč
  • osoby  ZTP/P zdarma
  • rodina 2+2 500 Kč
  • dětská skupina (10 a více) 100 Kč na každých 10 dětí – 1 doprovod zdarma
schematická mapka

Návštěvní řád

Každý návštěvník ZOO je povinen po vstupu do areálu se ihned seznámit s Návštěvním řádem a důkladně si přečíst veškeré pokyny nutné k bezpečnému vykonání prohlídky ZOO. Platí přísný zákaz KRMENÍ a KONTAKTU se ZVÍŘATY.  Informace u pokladní a prostředky pro první pomoc taktéž.

Zákaz vstupu pod vlivem návykových látek.

Vstup se psy na vodítku povolen na vlastní zodpovědnost.

Zákaz vstupu  na koloběžkách a jiných odrazových vozítkách včetně kol.

Opuštění areálu je nevratný krok. Pokud návštěvník opustí areál z jakéhokoliv důvodu, včetně nepříznivého počasí, nebo dokonce díky jakémukoliv porušení návštěvního řádu, nemá nárok v návštěvě pokračovat (ani ve dni návštěvy, ani později) a ani k vrácení vstupného. Návštěvník je povinen mít u sebe platnou vstupenku po celou dobu prohlídky.