Edukační programy ZOO Sedlec

Vzdělávání široké veřejnosti v otázkách ochrany přírody a šíření zásad trvale udržitelného rozvoje je jednou z hlavních funkcí zoologických zahrad.

Chcete vidět nejen exotická zvířata, ale i zvířata chovaná na venkovských dvorcích nebo ryby žijící v našich řekách a rybnících, dozvědět se o nich více, můžete využít naše programy v zoo a shlédnout vzdělávací tabule umístěné v areálu A.

V roce 2021 jsme založili včelstvo a se životem včely medonosné se můžete seznámit na informačních panelech v areálu B.

V průběhu sezóny nabízíme výukové programy pro všechny typy škol, ty mohou doplnit a rozšířit hodiny prvouky, přírodopisu, environmentální výchovy, biologie, zeměpisu nebo obohatit náplň přírodovědně nebo chovatelsky zaměřených kroužků a seminářů. Programy jsou přizpůsobeny věku a zájmu dětí. 

Pro MŠ v blízkém okolí nabízíme možnost návštěvy některých zvířat s chovatelem přímo ve školce – morčata, plazi…

Připravujeme programy pro speciální školy, stacionáře, pro seniory a rodiny. O víkendech a prázdninách komentované prohlídky. Environmentální výchova probíhá formou programů založených na zážitkovém učení přizpůsobeném věku, schopnostem a možnostem klientů.

Pro zpestření prohlídek v době letních prázdnin nabízíme různé doprovodné akce, např. komentovaná krmení některých zvířat, které bývají doplněny vyprávěním chovatele. V průběhu prázdnin připravujeme i víkendové soutěže pro děti – Malování u mývala, Zadními vrátky do zoo za zvířátky a další prázdninové aktivity zaměřené na rodinné návštěvy. Našim cílem při těchto akcích je nejen pobavit děti, ale zapojit celou rodinu a probudit zájem o faunu chovanou v naší zoo, proto bývají některé úkoly zaměřené přímo na některé druhy zvířat chované v naší zoo a vyhledávání zajímavosti o nich.

Pro příměstské tábory zajišťujeme prohlídky zoo s odborným výkladem. Děti při nich získají informace ze života zvířat, dozví něco o jejich chovu a další zajímavosti. Tuto službu je potřeba domluvit předem. Pro děti jsou připraveny pracovní listy zaměřené na zvířata chovaná v naší zoo a také výtvarná soutěž.

V době prázdnin plánujeme fotosoutěže, o kterých informujeme na  našich fcb stránkách. Jsme zapojeni stále i v programu: CCCP – Program na ochranu kambodžských krokodýlů siamských a naše vzdělávací programy v teráriu zaměřujeme na ně a další plazy a obojživelníky, se kterými se mohou u nás návštěvníci setkat.


Nabízené výukové programy:

Výukové a vzdělávací programy navazují na připravené programy, které jsme díky pandemii nemohli realizovat v loňském roce, některé z loňského roku jsme zařadili opět do naší nabídky.Zoologické zahrada nabízí i program pro děti s hendikepem. Prostory ZOO jsou bezbariérové. Nabízíme  programy pro skupiny se speciálními potřebami, jako jsou handicapované děti i dospělí, nevidomí, obyvatelé domovů pro seniory. Ukázku kontaktních druhů zvířat  nebo programy připravené na zakázku.